O nás
História
Tréningy
Kalendár súťaží
Výsledky
ŠTD
Žabky na Slávii
Fotogaléria
Kontakt
NOVINKY
Informácie pre rodičov
Iné stránky:
- len.eu
- fina.org
- skneptun.cz
- synchro.sk
- eurosynchro.com
- sport.stuba.sk
Účet Slávie STU pre členské príspevky Oddielu synchronizovaného plávania
VUB 2565391554/0200 (uviesť meno dieťaťa)

2 % z dane: Telovýchovná jednota SLÁVIA STU,
Bratislava 851 01
Májová 21,
IČO: 00598640
občianske združenie
Tlačivo 2% na stiahnutie

Zloženie výboru
Kurillová Katarína- predsedníčka0904 107 411katarina.kurillova@spgk.sk
Kostercová Vlasta- tajomíčka
Jaroslav Sandanus- člen - zodp. za hosp. a športovo-tech. úsek0904 659 043
Dzureková Mária- člen - zodp. za rozhodcovský úsek0905 216 030
McDonnell Jana- člen - zodp. za trénersko-metodický úsek
Brodnianska Ľubica- podpredseda - zodp. za úsek propagácie0903 240 231
Daabousová Renata- člen

Napíšte nám: